• Privacy Statement
    araneum BV

Zie hieronder
De Privacy Statement van Araneum

Hieronder staat de privacy statement van Araneum, over de manier waarop wij van Araneum met uw gegevens omgaan.

Algemeen

Hartelijk dank voor uw bezoek op de website van Araneum. Uw privacy wordt door ons zeer serieus genomen en Araneum zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun u in deze Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met post@araneum.nl.

Wie is Araneum BV?

Araneum BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, kantoorhoudende te Amsterdam aan Tussen de Bogen 113, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34126327.

Araneum is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Araneum de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Araneum uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Araneum persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Araneum voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Araneum worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Website Doeleinde: Website analyse voor optimaliseren van gebruik van de website en het website verkeer

Gegevens: Bezochte pagina’s, frequentie en de duur ervan

Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken

Belang: Zakelijk belang

Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Araneum heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt bij bezoek van de website, waarbij u heeft ingestemd met de getoonde opties in de cookiebar, bovenaan de pagina.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Araneum over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Araneum. U kunt verzoeken dat Araneum uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Araneum te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Araneum of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht jouw persoonsgegevens van Araneum BV te verkrijgen. Araneum BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, behoudt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Araneum u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Araneum BV
Een verzoek kan verstuurd worden naar post@araneum.nl. Araneum zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één 1 week nadat Araneum een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Araneum uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Araneum deelt uw gegevens niet met derde partijen tenzij Araneum verplicht is uw gegevens op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijke eis te verstrekken aan derde partijen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Araneum ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Araneum worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website www.araneum.nl van Araneum worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement en de wijze waarop Araneum BV uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar post@araneum.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Araneum BV uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar post@araneum.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.CONTACT

Bel ons: 020 670 6707 of stuur ons een email: info@araneum.nl
Kijk ook op www.araneum.nl